Εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτιμήσεις ακινήτων

Το κομμάτι της εκτίμησης των ακινήτων είναι μία αδιαμφισβήτητα σημαντική διαδικασία και θα μπορούσαμε με σιγουριά να πούμε στο σημείο αυτό ότι πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας με σοβαρότητα και συνέπεια προκειμένου να αποφύγουμε πιθανές αρνητικές συνέπειες που μπορούν να προκύψουν ¨εξαιρετικά¨ εύκολα αν δεν δώσουμε την πρέπουσα σημασία στην διαδικασία αυτή.